KOLON VE PERDE KALIPLARI / Tek Yüz Perde Sistemi

Perde kalıplarında hidrostatik beton basıncı, karşılıklı olan iki kalıbı birbirlerine bağlayan ankraj milleri sayesinde karşılanmaktadır. Fakat özel durumlarda ankraj mili ve çift yüz perde uygulaması zor veya imkansız bir hale gelebilir.

Tek yüz perde kalıpları ;
• Barajlarda
• İzalasyonlu perdelerde
• Yer problemi nedeniyle sadece tek tarafına kalıp konulabilen perdelerde
• Ankraj mili kullanılamayacak kadar kalın perdelerde
• Kalın perdelerin alın kalıplarında
• Çok kalın döşemelerin alın kalıplarında kullanılmaktadır.

Bu tür durumlarda perde kalıbının arkasına monte edilen tek taraflı destek elemanları kalıba gelen hidrostatik beton basıncını karşılayarak, yükü daha öncesinde betona bırakılan kalıcı ankrajlara iletmektedir.

Perde yüksekliği arttıkça kalıba ve dolayısıyla kalıcı ankrajlara gelen hidrostatik beton basıncı artar. Perde yüksekliğine göre kullanılması gereken destek sistemi seçilir. Kabul edilen beton basıncına göre de destek elemanı ara mesafesi belirlenir.

Beton basıncı perde kalıbının arkasına monte edilen dikey kuşak ve payanda vasıtasıyla tırmanma konsoluna iletilir ve tırmanma konsolu da beton içerisine bırakılan kalıcı ankraja bu yükü aktarır. Sistem, elemanlarının birbirine bağlanması ile tek bir parça halinde taşınır.