CEPHE İSKELE SİSTEMLERİ / Bina Çevresi Güvenlik Sistemi

Bina çevresi güvenlik sistemleri, olası malzeme ve insan düşmelerine karşı güvenlik amacı ile kullanılmaktadır. Uygulaması yapılan güvenlik sistemlerin amacı üst kotlarda devam eden yapı imalatı süresince, düşme sonucu oluşacak iş kazalarını minimuma indirmektir.

Firmamız tarafından tasarlanan güvenlik ağlarının malzeme özellikleri, bağlantı ve kurulum şartları, kurulumdan sonra yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri açısından TS EN 1263-1 ve 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer standartlara; mevcut standartların değiştirilmesi veya başka standartların kabul görmesi durumunda konu ile ilgili kabul görecek, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası diğer standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Firmamız tarafından tasarlanan güvenlik ağının Montaj şeması sizlere ulaştırılır. Güvenlik ağları standartlara ve montaj şemasına uygun şekilde kurulur ve kurulu sistemin uygunluğu tarafımızdan belgelendirilir.